معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان تعداد بازرسی های انجام شده از جایگاه های سوخت از ابتدای سال تا کنون را 70 مورد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، پیروی منش گفت: طی بازرسی از جایگاه های سوخت شهر بندرعباس در قالب گشت مشترک یکی از جایگاه‌ها به دلیل عرضه خارج از شبکه مواد سوختی از جمله گازوئیل متخلف شناخته شد و پرونده به ارزش ریالی بیش از 4 میلیارد ریال تشکیل و جهت صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

وی در ادامه بر همکاری مردم با این حوزه تاکید کرد و ادامه داد: با همکاری مردم می‌توان بسیاری از تخلفات را شناسایی و با مجازات متخلفان، زمینه وقوع تخلف را در جامعه کاهش داد.

پیروی منش در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش نمایند.