در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان محمدباقر کشفی از سمت مدیرکلی دفتر استاندار استعفا داد و رضا کمالی زرکانی با حفظ سمت مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان به عنوان سرپرست دفتر استاندار هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، با توجه به ضرورت و اهمیت اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، استانداری هرمزگان به استقبال اجرای این قانون رفت.

در این راستا «محمدباقر کشفی» پیش از پایان مهلت تعیین شده از سمت مدیرکلی دفتر استاندار هرمزگان استعفا داد.

براساس تبصره دوم قانون منع به کارگیری بازنشستگان که استفاده از تجربه و تخصص بازنشستگان را بلامانع اعلام نموده است، کماکان از ظرفیت، تجارب و تخصص کشفی در مجموعه استانداری هرمزگان استفاده خواهد شد.

همچنین با حکم «فریدون همتی» استاندار هرمزگان، «رضا کمالی زرکانی» با حفظ سمت مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان به عنوان سرپرست دفتر استاندار هرمزگان منصوب شد.