رئیس راه و شهرسازی شهرستان جاسک عنوان کرد: برخی ازپروژه های راه‌سازی جاسک به علت عدم تخصیص اعتبار بلاتکلیف مانده و به اتمام نرسیده است از این رو به دلیل نبود بودجه کافی، منجر به تطویل زمان پروژه خواهد گردید.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «امین کوپشی» در خصوص پروژه های راه‌سازی جاسک توضیح داد: محور کاشی کرتی لیردف به طول 26 کیلومتر در فاز اول با 100 درصد پیشرفت فیزیکی و مبلغ قرارداد 685 میلیارد ریال انجام شده است، و هم ‌اکنون فاز دوم پروژه به طول 24 کیلومتر، با مبلغ قرارداد 589 میلیارد ریال و 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

کوپشی اضافه نمود: قطعه بعدی پروژه به طول 22 کیلومتر در سالهای آینده اجرایی خواهد شد.وی در خصوص پل های شریفی 1، 2، و 3 نیز بیان کرد: پل شریفی 1 به طول 240 متر و مبلغ قرارداد 89 میلیارد ریال با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است. پل شریفی 2 به طول 220 متر و پل شریفی 3 به طول 260 متر با مبلغ کلی قرداد 237 میلیارد ریال به ترتیب با 10 و 20 درصد پیشرفت فیزیکی در جاده جاسک جگدان (بشاگرد) در حال اجرا است.

رئیس راه و شهرسازی شهرستان جاسک در ادامه در خصوص روند احداث راههای روستایی تشریح کرد: راه روستایی سران به طول سه کیلومتر با پیشرفت فیزیکی70 درصد و اعتباری بالغ بر 6 میلیارد ریال، راه روستایی بارشکان به طول 1200 متر با پیشرفت فیزیکی 70 درصد و اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 300 میلیون ریال، راه روستایی زوادو به طول سه کیلومتر با 70 درصد پیشرفت فیزیکی و اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 200 میلیون ریال، راه روستایی گشنی به طول هشت کیلومتر با 70 درصد پیشرفت فیزیکی و اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال ، راه روستایی کیدر به طول 10 کیلومتر با 25 درصد پیشرفت و اعتباری بالغ بر 22 میلیارد ریال و راه روستایی جگین بالا به طول 17 کیلومتر با پیشرفت 20 درصد و اعتبار مورد نیاز 80 میلیارد ریال در مرحله برگزاری مناقصه جهت تکمیل این راهها می باشد.

وی از پروژه های در حال ساخت سالن ورزشی نیز سخن به میان آورد و گفت: سالن های چند منظوره ورزشی مربوط به همه و برای شهرستان ها حیاتی است، لذا می طلبد مسئولان توجه ویژه ای به این مقوله داشته باشند. متاسفانه سالن ورزشی روستای جاسک کهنه با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال و سالن ورزشی روستای گابریک با اعتبار 6 میلیارد ریال به دلیل عدم تخصیص اعتبار لازم با 15 درصد پیشرفت فیزیکی بلاتکلیف مانده است.

این مسئول در پایان افزود: علیرغم این مشکلات به فعالیت های خود برای عمران و آبادانی این شهرستان ادامه خواهیم داد.