استاد اقتصاد دانشگاه گفت: ارز ژنرال اقتصاد ایران است و تمام موولفه ها را به دنبال خود می کشاند هروقت نرخ ارز در اقتصاد ایران تغییر کند تمام موللفه های اقتصادی را همرا ه با خود تغییر می دهد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مرتضی ایمانی راد در همایش بررسی و تحلیل آخرین تحولات اقتصاد ایران و جهان در اتاق بازرگانی اصفهان گفت:طی بررسی های انجام شده بر نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر اقتصاد ایران این مدل برامد که هر وقت نرخ ارز در اقتصاد  ایران تغییر کند تمام موللفه های اقتصادی را همراه با خود تغییر می دهد و نقش ارز در اقتصاد آن مانند یک رهبر است . 

 وی توضیح داد: زمانی که نرخ ارز بالا می رود اغلب کالا و خدمات افزایش پیدا می کند و این رفتار طی چهار دوره جهش ارزی قابل مشاهده است.

ایمانی راد با انتقاد از سیاست گذاران اقتصادی بویژه دولت در کم اهمیت شمردن ارز در معادلات اقتصادی گفت:دولت ارز را به عنوان یک موولفه اثرگذار در اقتصاد ایران به رسمیت نمی شناسد و با  بخش نامه های  متعدد بازار خرید و فروش آزاد ارز بازار سیاه تلقی می کند.

وی تنظیم تعرفه،افزایش هزینه دولت و بی توجهی به سازمان تجارت جهانی  از ویژگی بارز این دولتها بر شمرد.

ایمانی راد تصریح کرد: نرخ بیکاری آمریکا به 8/3 درصد رسیده است که در طول 25 سال گذشته بی نظیر بوده و بورس نیویورک جهش اقتصادی بی نظیری در طول تاریخ آمریکا داشته است.

اتاق بازرگانی اصفهان

وی افزایش قیمت دلار در بین ارزهای موجود را نشان از تقویت اقتصاد امریکا عنوان کرد و گفت:کاهش سایر ارزها در برابر دلار در شرایطی کنونی طبیعی است و ریال نیز از این شرایط مستثنی نیست.

کمبود درآمدها ارزی و افزایش تقاضا عامل افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است

استاد اقتصاد دانشگاه به تحلیل  نوسانات شدید نرخ ارز طی یک ساله در اقتصاد ایران پرداخت و گفت:کمبود درآمدها ارزی و افزایش تقاضا عامل افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است.

ایمانی راد تصریح کرد:برای پنجمین بار طی 30 سال گذشت شاهد جهش نرخ ارز هستیم و هر بار این جهش تکرار می شود و دولتها رفتار مشابه نسبت به آن دارند.

وی با ارایه مدل رهبر (leader)  و  پیرو follower  در اقتصاد ایران گفت:طی بررسی های انجام شده بر نوسانات نرخ ارز  تاثیر آن بر اقتصاد ایران این مدل برامد که هر وقت نرخ ارز در  اقتصاد ایران تغییر کند تمام مولفه های اقتصادی را همرا ه با خود تغییر می دهد و نقش ارز در اقتصاد آن مانند یک رهبر است.