رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی استان گفت: ارائه خدمات شماره گذاری در مرکز تعویض پلاک منطقه آزاد فقط در روزهای زوج صورت می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سرهنگ محمد رضا محمدی  رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی استان گیلان گفت: ارائه خدمات شماره گذاری در مرکز تعویض پلاک منطقه آزاد فقط در روزهای زوج صورت می‌پذیرد.

سرهنگ محمدی بیان کرد:: به علت قطع موقت واردات خودرو و کاهش خدمات شماره گذاری خودروهای نو شماره؛ واحدشماره گذاری منطقه آزاذ انزلی فقط روزهای زوج ارائه خدمات می کند.

وی افزود:  دارندگان خودروهای منطقه آزاد انزلی برای دریافت خدمات شماره گذاری و نقل و انتقال فقط در روزهای زوج به مرکز خدمات شماره گذاری منطقه آزاد مراجعه کنند.