محمدرضا صفی‌خانی در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان، گفت: معدن سفیدکوه خرم‌آباد پس از اتمام مجوز قانونی باید در اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان در خصوص وضعیت معدن سفیدکوه خرم‌آباد، گفت: این معدن در دهه 70 بدون اخذ مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست استان فعالیت خود را آغاز کرده که علیرغم شکایت محیط زیست لرستان نیز اقدام خاصی صورت نگرفته و معدنکار با حکم دیوان عدالت، مبلغ قابل توجهی نیز بابت خسارت از محیط زیست دریافت کرده است.

محمدرضا صفی‌خانی، افزود: با رای دیوان عدالت اداری پروانه فعالیت این معدن تمدید شده که دوره آن در سال جاری به پایان می‌رسد.

صفی‌خانی، تصریح کرد: با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع معدن سفیدکوه خرم‌آباد، تمامی مدیرانی که از ابتدا تا زمان صدور پروانه با بهره‌بردار موافقت و همکاری کرده‌اند مقصر شناخته شدند.

مجوز این واحد بهره‌بردار تمدید نخواهد شد

وی، تاکید کرد: بر اساس نظر شورای عالی معادن، پس از اتمام دوره فعالیت کنونی، مجوز بهره‌برداری از این معدن تمدید نخواهد شد و باید به چرخه زیست محیطی استان بازگردانده شود.