مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری لرستان گفت: پرونده پنج مکان و منطقه طبیعی شهرستان الیگودرز جهت ثبت در فهرست آثار طبیعی کشور پیشنهاد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، سید امین قاسمی امروز در جمع خبرنگاران گفت: پنج منطقه طبیعی الیگودرز برای ثبت در فهرست آثار طبیعی کشور پیشنهاد شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، افزود: با توجه به وجود آثار طبیعی متعدد و شاخص در استان این اداره کل با بهره گیری از مشاوران پرونده ثبت 5 اثر شاخص طبیعی لرستان را تهیه نموده است.

قاسمی، اظهار داشت: پس از تایید شورای ثبت استان، این اماکن برای تایید نهایی و قرارگیری در فهرست آثار طبیعی کشور، به دفتر ثبت آثار سازمان مرکزی ارسال شده است که امیدواریم این نتیجه نهایی گردد.

آبشارهای لرستان

2 آبشار و سه سراب جهت ثبت در فهرست آثار طبیعی کشور پیشنهاد شده‌ است

وی، گفت: این اماکن شامل آبشار آب سفید، آبشار دره ماهی، سراب ماهی چال، سراب چشمه قادی و سراب چال چنار هستند که جهت ثبت در فهرست آثار طبیعی کشور پیشنهاد شده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، تصریح کرد: در صورت ثبت این آثار، تعداد آثار طبیعی ثبت شده استان به 35 مکان خواهد رسید.

گفتنی است بیش از پنج هزار اثر تاریخی دراین استان وجود دارد که از این تعداد 2360 اثر تاریخی و 36 اثر ناملموس لرستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.