میانگین هوای اصفهان امروز برای گروه های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، کارشناس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعته منتهی به صبح امروز با میانگین139 AQI برای گروه های حساس ناسالم  است.

بابک صادقیان بیان داشت: براین اساس در ایستگاه های پایش دایم شاخص کیفی هوا در خیابان دانشگاه 154،میدان احمد آباد 149 ، بزرگراه خرازی 141، خیابان پروین 138،خیابان استانداری 132 ، چهارباغ خواجو 119 AQI ناسالم برای گروههای حساس و در خیابان دانشگاه با 154AQI ناسالم برای عموم گزارش شده است.

به گفته وی شاخص کیفی هوا در شاهین شهر 109 و نجف آباد 132AQI ناسالم برای گروههای حساس است.

گفتنی است؛ شاخص کیفی هوا از 101تا 150 AQI ناسالم برای گروه های حساس و از ۱۵۱ تا ۲۰۰ AQI ناسالم برای عموم است.