مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند گلستان گفت : بخش عمده درآمد جمع آوری زباله های خشک گرگان در اختیار گروه‌های مافیایی است اما در زمان حاضر تصمیمی برای حذف آنها و دوره گرد های جمع کننده زباله وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، محسن سمیعی اظهار داشت: مافیای زباله گرگان حتی از کودکان برای جمع‌آوری زباله‌های خشک استفاده می کند که به طور عمده سهم بسیار کمی از سود حاصله به این افراد کم سن و سال می رسد.

 وی بیان کرد: تولید روزانه ۳۰۰ تن زباله در گرگان فرصت مناسب فعالیت این گروه ها و بهره کشی از کودکان است که رونق اجرای طرح‌های تفکیک زباله از مبدا به کم شدن پسماندهای خشک انجام میده و ادامه حیات این گروه های مافیایی را به خطر خواهد انداخت.

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان افزود: یکی از برنامه‌های مهم طرح تفکیک زباله از مبدا درآمد زا بودن تحویل پسماندهای خشک است تا زمینه فعالیت برای گروه های مافیا به حداقل برسد.

 سمیعی گفت: در این طرح خانواده ها به میزان تحویل زباله خشک به شرکت‌های مجری طرح از منفعت مادی بهره مند می شوند که استمرار آن می تواند از تخلیه پسماندهای خشک در سطل های زباله بکاهد.

 وی ادامه داد: در مسیر اجرای کامل طرح جمع آوری پسماند ها از این دوره گرد ها استفاده می کنیم تا علاوه بر کمک به تامین مالی این افراد از تجربه آنها برای پاکسازی شهرها و روستاها برای مند شویم.

 وی اعلام کرد : فاز نخست طرح تفکیک زباله از مبدا چند ماه قبل در ۶۶ روستا و ده شهر گلستان آغاز شد و به زودی همه شهرها و مناطق روستایی استان میزبان این تر خواهند بود.

 وی با اشاره به اینکه وزارت کشور و صنعت ، معدن و تجارت ، کار مدیریت پسماند صنعتی استان را به سازمان مدیریت پسماند استان واگذار کرد خاطرنشان کرد: مطالعات این کار توسط دانشگاه صنعتی شاهرود انجام و مکان یابی زمین ۵۰ هکتاری در سه راه داشلی برون گنبدکاووس صورت گرفته است.