ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد صادرات و ثروت آفرینی سی آبان و یکم آذر در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رییس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه به همت اتاق بازرگانی اصفهان و با همکاری موسسه آموزشی اتاق بازرگانی ایران و دانشگاه های  اصفهان،صنعتی ،آزاد اسلامی ،جامع علمی کاربردی و پیام نور برگزار می شود.

امیرکشانی با اشاره به فراخوان مقاله برای این همایش گفت: 54 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال و در مرحله اول 17 مقاله پذیرفته و 2 مقاله به عنوان برتر و 2 مقاله به عنوان برگزیده از سوی هیات داوران انتخاب  و در دو روز همایش چهار مقاله ارایه می شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:در این همایش تلاش می شود مدل ارتباطی اثرگذار بین واحدهای صنعتی و دانشگاه ها تعریف و با برگزاری پانل های تخصصی تجربه های استادان دانشگاه و صنعتگران  مورد بررسی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از رونمایی از سامانه جامع ارتباط صنعت و دانشگاه (صد)خبر داد و گفت:در این سامانه واحدهای صنعتی مسایل و چالش های خود را به اطلاع دانشگاه ها و محققیان رسانده و زمینه انتخاب محقق و پژوهشگر  از سوی دانشگاه ها به صورت نرم افزاری فراهم می شود.

اتاق بازرگانی

کشانی همچنین از افتتاح مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی (متسا) در حاشیه برگزاری این همایش خبر داد و گفت:هدف از راه اندازی این مرکز آموزش نیروی مورد نیاز واحدهای صنعتی و تجاری استان اصفهان است.

 وی افزود:این مرکز با همکاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از میان دانش آموختگان نیروی متخصص و توانمند را به واحدهای تولیدی معرفی کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد:واحدهای صنعتی در جذب نیروی انسانی متخصص با چالش روبرویند و  دانش آموختگان دانشگاه ها برای فعالیت در این واحدها نیاز به گذراندن دوره های عملی دارند.

رییس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان یکی دیگر از فعالیت محوری همایش تعامل صنعت و دانشگاه حمایت از پایان نامه های دانشجویی توسط واحدهای صنعتی استان خبر داد و گفت:با وجودی که در تولید مقالات ISI رتبه 15 دنیا را داریم در تجاری سازی این علم رتبه  110 دنیا را به خود اختصاص دادیم.