به همت دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اولین کلینیک روماتولوژی اطفال در بیمارستان 17 شهریور رشت راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اولین کلینیک روماتولوژی اطفال، به همت دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در بیمارستان 17 شهریور راه اندازی شد.

این کلینیک عصر روزهای دوشنبه و صبح روزهای چهارشنبه در بیمارستان 17 شهریور فعال است.

  بیمارستان 17 شهریور در سال 96،  75هزار مراجعه کننده داشته است که  9 هزار کودک بیمار، در این بیمارستان بستری شده اند.