سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از برگزاری انتخابات انجمن مد و لباس هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگراری موج هرمزگان، «علی بندرعباسی» در این خصوص به خبرنگاران گفت: طبق اساسنامه سراسری از بنیاد ملی مد و لباس کشور به منظور ارتقای کمی و کیفی طرح های لباس و آثار مبتنی بر الگوها و معیارهای اسلامی – ایرانی و الگوهای بومی – سنتی و همسویی با اهداف قانون مد و لباس کشور و حمایت از حقوق مادی و معنوی طراحان لباس و ایجاد وحدت رویه در فعالیت های مد و لباس ، انجمن مد و لباس در هر استان تشکیل می گردد.

وی افزود: بر همین اساس مجمع عمومی مد و لباس هرمزگان با 65 عضو در نگارخانه گرمساری فرهنگسرای طوبی بندرعباس تشکیل گردید و پس از رای گیری به ترتیب زینب حمدانی پور با 33 رای ، رامین حسینی با 32 رای ، آزاده آریانا با 30 رای، حلیمه دهقانی با 26 رای ، زینب موسوی پور با 18 رای  و سارا پور تقی با 14 رای بعنوان هیات مدیره اصلی انتخاب شدند.

بندرعباسی اضافه کرد: سپیده سلجوقی و شهربانو زاهدی نیز بعنوان عضو علی البدل و نسرین ولی زاده نیز بعنوان بازرس اصلی و فرشته مفاخر هم به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.