با حکم استاندار گلستان سرپرستان معاون سیاسی و اقتصادی استانداری گلستان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان، با حکم استاندار گلستان میرمحمد غراوی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گلستان منصوب شد.

 همچنین عبدالرضا چراغعلی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان منصوب شد.