رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی روزهای آتی، زمان کشت کلزا در استان تا ۱۵ آذرماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، علی موسی خانی اظهار کرد : امسال ۱۱۲ هزار هکتار قرارداد کشت کلزا در استان منعقد شده که تا کنون حدود ۷۰ هزار هکتار کشت شده است.

 وی افزود: به دلیل اینکه در نیمه دوم آبان بارندگی های خوبی نداشتیم برخی از کشاورزان موفق به کشت محصول خود نشدند که در این راستا جلسه کمیته ( پایش و پیش آگاهی محصولات زراعی ) روز گذشته با حضور محققین کشاورز و کارشناسان هواشناسی برگزار و در این جلسه مقرر شد با توجه به شرایط آب و هوایی، کشت کلزا تا ۱۵ آذرماه در گلستان تمدید شود.

 وی تصریح کرد: کشاورزان خصوصاً در نواحی شمالی استان برای کشت عجله نکنند و منتظر بارندگی موثر باشند که طی ده روز آینده پیش بینی شده است.

 موسی خانی تاکید کرد: کشاورزان بیش از نیاز در مزارع خود از مصرف نکنند؛ میزان بذر مورد نیاز در هر هکتار بین ۳ تا ۴ کیلوگرم است.

 وی خاطرنشان کرد: کشاورزان از بذور متفرقه استفاده نکنند زیرا برخی از بذوری که در بازار وجود دارد خاص منطقه ما نیست و کشاورزان در صورت کشت متضرر می شوند .

 وی همچنین بیان کرد :کشاورزانی که هنوز اقدام به کشت کلزا نکردند از علفکش پیش رویش و کودهای پایه همراه با کود سولفات آمونیوم و هیومیک اسید استفاده کنند.