فرماندار خمینی شهر گفت: با همکاری کارگروه های مختلف در حال تهیه اطلس فرهنگی شهرستان خمینی شهر هستیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از خمینی شهر، محمود مسلم زاده در جلسه شورای فرهنگی عمومی شهرستان خمینی شهر، گفت: تهیه اطلس فرهنگی برای شهرستان از اهم کارهاست که با همکاری کارگروه های اجتماعی در حال تهیه اطلس فرهنگی شهرستان بر اساس محله ها هستیم.

وی اضافه کرد: انجام برنامه های فرهنگی که از پایه کار شود بسیار زمان بر است اما ترسیم بسیار خوبی از  شهرستان بدنبال دارد.

فرماندار  خمینی شهر عنوان کرد: هر دستگاه اجرایی می تواند تمام نقاط ضعف و قوت خود را بررسی کرده و در شورای عمومی که تمام دستگاه ها حضور دارند و عملکردها و چشم اندازها بررسی می شود به یک برنامه ریزی بهتر دست یابند.

وی خاطر نشان کرد: در راستای فرهنگ عمومی برش هایی بررسی شده که قابل اجراست و باید برخی برنامه ها پررنگ نشان داده شود و برنامه های فرهنگی متناسب با عرف جامعه شهری ارائه شود تا مراسمات خرافی که به نوعی موروثی شده است کمرنگ شود و فعالیت های ارزشمند شهرستان پررنگ شود.

در ادامه اصغر حاج حیدری گفت: مسئولان شهرستان باید یک نگاه جامع به فصل فرهنگی داشته باشند.

وی با بیان اینکه  اطلس فرهنگی به جامعه شناس نیاز دارد اظهار کرد: باید ضعف و قوت ها را دید و با یک ماتریس شناخته شده اطلس را تهیه کرد.

شهردار خمینی شهر گفت: شهرستان خمینی شهر از جمله نقاطی است که باید برای تغییر دادن برخی فرهنگ ها که با حمایت دشمنان داخلی به وجو آمده به صورت ریشه ای مقابله و کار شود.