مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک از برداشت بیش از 2000 تن انار در خور و بیابانک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سیدحکمت موسوی  گفت: امسال بیش از 2000 تن انار از ۱۶۰هکتار باغ انار در خور و بیابانک برداشت شد.

وی افزود: از مجموع انارهای برداشت شده علاوه بر مصرف و فروش در بازار بخشی از آن به صورت رب فرآوری می شود.

مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک بیان داشت: شهرستان خورو بیابانک 180هکتار باغ انار دارد که 160هکتار آن مثمر و 20هکتار آن نهال است.