معاون امور بین الملل دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد افول آمریکا یک حقیقت و واقعیت عینی است و افشای حقایق ضد حقوق بشری استکبار، باعث سرعت بخشیدن به افول این کشور در جهان می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛محسن پاک آیین اظهارداشت:سیر مراحل افول آمریکا یک حقیقت است.

  وی روز یکشنبه در چهارمین همایش تخصصی حقوق بشر آمریکایی از منظر رهبر معظم انقلاب در سنندج اظهار داشت: افول آمریکا یکی از بخش های مد نظر رهبر معظم انقلاب نه به معنی سقوط بلکه به معنی تنها شدن است.

معاون امور بین الملل دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری اضافه کرد: پیش از این آمریکا با عنوان قدرت برتر در جهان شناخته می شد ولی اکنون در مسیر افول قرار گرفته است.

پاک آیین افزود: آمریکا برای اینکه تبدیل به یک ابر قدرت شود باید مولفه هایی از جمله قدرت و مقبولیت را داشته باشد ولی اکنون به علت جنایت های ضد حقوق بشری خود به سمت افول قدرت و مقبولیت و حتی کم تاثیر گذاری پیش می رود.

معاون امور بین الملل دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری یادآور شد: مولفه قدرت ابر قدرتی همچون آمریکا در چند موضوع تعریف می شود که یکی از آنها این بود که باید در کنار قدرت های بزرگ جهانی و اروپایی قرار می گرفت ولی به خاطر خروج از معاهده های بین المللی و تحریم برخی کالاهای اروپایی نه تنها متحدان استراتژیک خود را از دست داده بلکه سرعت افول خود را نیز بیشتر کرده است.

وی تاکید کرد: دومین بحث ابر قدرتی آمریکا، قدرت تعامل اقتصادی به واسطه حضور در سازمان اقتصاد جهانی بود که امروز به صورت یک جانبه تعرفه هایی را به کالاها می بندند که این نیز باعث شده در کنار افول قدرت خود وارد جنگی اقتصادی شود که در نهایت منجر به از دست رفتن دومین مولفه ابر قدرتی اش شده است.

پاک آیین گفت: با توجه به اینکه آمریکا همیشه به عنوان یک قدرت تاثیر گذار در جهان و به ویژه خاورمیانه نقش ایفا کرده امروز به برکت حضور ایران در منطقه و محور مقاومت به دعوت سوریه و همچنین حضور روسیه در این منطقه، حمایت ایران از مردم یمن و افغانستان و عراق، آمریکا در خاورمیانه شکست خورده است.

وی افزود: اکنون آمریکا این تنهایی را درک کرده البته از طریق شکل دهی به گروه های تروریستی در این منطقه حضور دارد که این مساله باعث سرعت بخشیدن به افول و فرسایش قدرتش می شود.

معاون امور بین الملل دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: مقبولیت هم به معنی همراه کردن افکار یک جامعه برای رسیدن به یک هدف بود که در جنگ های عراق و افعانستان مردم را با خود همراه نکرد که در این بخش نیز به علت اقدامات ضد حقوق بشری، مقبولیت خود را از دست داده است.
پاک آیین اظهار داشت: شکنجه های زندانیان در ابوغریب عراق، زندان بگرام و گوانتاناما در سال های گذشته و حمایت از عربستان در جنگ یمن و کشتار افراد بی گناه باعث شده حمایت افکار عمومی از آمریکا در زمان حاضر سلب و کمرنگ شود.

وی افزود: سیر مراحل افول آمریکا یک حقیقت است و کسانی که نمی خواهند این افول را ببینند چشم های خود را بر واقعیت بسته اند.

معاون امور بین الملل دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری یادآور شد: فرمایشات رهبری در مورد آمریکا یک حقیقت و واقعیت عینی است و طلاب و اقشار جامعه باید برای افشای حقوق بشر آمریکایی و اقدامات ضد انسانی این کشور کار کنند.