رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه گفت: با آغاز مرحله دوم طرح واکسیناسیون تب برفکی 3 هزار دام سنگین علیه بیماری تب برفکی در مبارکه واکسینه می شوند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد سلیمانی پور اظهار داشت: با آغاز مرحله دوم طرح واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین 3 هزار راس گاو و گوساله روستایی این شهرستان، رایگان برای پیشگیری از بیماری تب برفکی واکسینه می شوند.

وی افزود: در واحدهای دامداری بالای 50 راس دام سنگین، تهیه و تامین واکسن بر عهده دامدار است اما نیروی های دامپزشکی عملیات اجرای مایه کوبی را رایگان اجرا می کند.

گفتنی است، بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی با واگیری بسیار سریع در جمعیت دامی است، که هیچ گونه آلودگی و خطری برای انسان ندارد.