داروی ضد سرطان ایرانی برای درمان سرطان خون در اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، داروی ضد سرطان ایرانی برای درمان سرطان خون از نوع مالتیپل میلوما در اصفهان رونمایی شد.

تولید این دارو درایران حاصل همکاری بین المللی داروسازان ایرانی با شرکتی هلندی است.

گفتنی است؛ بر اساس نتایج پژوهش ها پس از استفاده از این دارو در درمان بیماری لاعلاج مالتیپل میلوما 50 درصد بیماران بعداز 5 سال زنده مانده اند که این عدد تا قبل ازآن تنها 15 درصد بود.