افرادی که تا 10 روز آینده جهت اخذ پروانه ساخت واحد مسکونی خود در این محله مراجعه نمایند، از تخفیف 90 درصدی در واگذاری پروانه ساخت بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، فریدون همتی در نشست ستاد بازآفرینی شهری استان هرمزگان بر لزوم تسریع در آغاز عملیات ساخت و ساز واحدهای مسکونی جدید در محله چاهستانی های بندرعباس تاکید کرد و بیان داشت: هدف از ایجاد تمامی امکانات و زیرساخت ها در محله چاهستانی های بندرعباس، نوسازی واحدهای مسکونی موجود در این محله است و این کار باید در سریع ترین زمان ممکن آغاز شود.

وی ادامه داد: باید نقشه های این واحدهای مسکونی آماده شود و بر اساس الگوی مشخصی کار ساخت این واحدها صورت پذیرد.

استاندار هرمزگان افزود: باید در راستای سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح نوسازی بافت های فرسوده در محله چاهستانی های بندرعباس، مشوق هایی برای ساکنان واحدهای مسکونی این محله در نظر گرفته شود.

همتی تصریح کرد: در این راستا باید افرادی که تا 10 روز آینده جهت اخذ پروانه ساخت واحد مسکونی خود در این محله مراجعه نمایند، از تخفیف 90 درصدی در واگذاری پروانه ساخت بهره مند شوند.

وی گفت: همچنین برای ساکنان این محله که در منطقه ای غیر از محله چاهستانی ها به آنها زمین جهت ساخت مسکن واگذار می شود، تمامی مشوق های ساخت مسکن در بافت فرسوده در نظر گرفته شود.

وی خواستار توجه به نوسازی بافت های فرسوده در دیگر شهرستان های هرمزگان شد و تصریح کرد: در جلسات آتی این ستاد، فرمانداران و شهرداران دیگر شهرستان های استان نیز حضور یابند تا مسائل بافت های فرسوده در دیگر مناطق هرمزگان مورد بررسی قرار گیرد.