با حکم وزیر کشور محمدعلی شجاعی به سمت سرپرست استانداری اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حکم رحمانی فضلی، محمدعلی شجاعی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری اصفهان منصوب شد.

متن حکم وزیر کشور خطاب به محمدعلی شجاعی بدین شرح می باشد:

به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری اصفهان منصوب می نماید. توفیق شما را در انجام امور و وظایف محوله از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

گفتنی است؛ محمدعلی شجاعی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان را به عهده داشت.