مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: بارندگی های اخیر موجب شد تا حجم آب پشت سدهای استان 3 درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، رضا میرزایی، گفت: در پی بارندگی‌های اخیر، حجم آب سدهای لرستان 3 درصد افزایش یافت.

وی، افزود: حجم آب پشت سدهای مخزنی کزنار، هاله، حوضیان، خان‌آباد، مروک و ایوشان در ابتدای سال آبی جاری«اول مهر ماه» و قبل از شروع بارندگی‌ها معادل 46 میلیون و 600 هزار مترمکعب بوده است.

میرزایی، گفت: بر اساس آمار شبکه باران سنج شرکت آب منطقه‌ای لرستان این مقدار بارش‌ها از نظر کمی تا صبح 26 آبان‌ ماه معادل 158 میلی‌متر بوده که در مقایسه با میانگین آمار بلند مدت حدود 152 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی در خصوص تاثیر این بارش‌ها در افزایش ذخیره آب پشت سدهای لرستان اظهار کرد: بیشتر سدهای لرستان در دست ساخت هستند و هنوز به مرحله آبگیری نرسیده اند.

افزایش بارندگی تاثیری بر سفره‌های زیرزمینی نداشته

میرزایی بیان کرد: با توجه به اینکه حرکت آب‌های زیرزمینی بسیار کند است، افزایش بارندگی‌ها تاکنون بر روی سفره‌های آب زیرزمینی و هیدروگراف چشمه‌ها تأثیر محسوسی نداشته است.

سطح آب زیرزمینی دشت‌های آبرفتی لرستان 4 متر افت داشته است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، ادامه داد: سطح آب زیرزمینی دشت‌های آبرفتی استان در طول 10 سال گذشته تاکنون به طور میانگین حدود 4 متر افت داشته است و جبران این افت در مدت زمان کوتاهی امکان‌پذیر نیست و به صرف زمان زیادی نیاز دارد.