مدیرجهاد کشاورزی بروجرد گفت: سال گذشته در 5.5 هکتار از اراضی این شهرستان زعفران کشت شد که این مقدار در سال جاری به 14 هکتار افزایش شد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، عزت اله نباتی، گفت: سال گذشته در5/5 هکتار از اراضی شهرستان بروجرد زعفران کشت شد که این مقدار در سال جاری به 14 هکتار افزایش شد.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، با اشاره به اینکه سال قبل 11کیلوگرم زعفران برداشت شد، اظهارداشت: پیش بینی می شود امسال 15کیلوگرم محصول از اراضی این شهرستان برداشت شود.

وی با اشاره به استقبال کشاورزان از کشت زعفران افزود: امیدواریم این محصول در سال های آینده سطح بیشتری از اراضی را به خود اختصاص دهد.

25 کشاورز در شهرستان بروجرد زعفران می‌کارند

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد بیان کرد: هم اکنون 25 نفر از کشاورزان بروجرد به کشت زعفران مشغول هستند که محصول تولید شده که از مرغوبیت بالایی برخوردار است.

نباتی اضافه کرد: بروجرد به دلیل شرایط اقلیمی و خاک مناسب یکی از مناطق مستعد برای کشت محصول زعفران است و توسعه کشت این محصول کم آب می تواند سبب رونق حوزه کشاورزی این استان شود.

وی ادامه داد: عمر پیاز زعفران حدود 5 سال است که می تواند به عنوان یک کشت خانواری برای منبع درآمدی در خانواده ها مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است، شهرستان بروجرد دارای 69 هکتار اراضی کشاورزی مستعد است.