مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت:مدیرعامل یک شرکت خصوصی با تخلف ارزی در اصفهان به 42 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی بیان کرد: پرونده دو فقره تخلف اعتبار ارزی مدیر عامل شرکتی خصوصی با شکایت مدیریت شعب یکی از بانک های استان در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان بررسی شد.

 وی افزود:این شعبه متهم پرونده را با تخلف ایفا نکردن به تعهدات ارزی، علاوه بر محکومیت به استرداد عین ارز موضوع اعتبار به 916 هزار و 360 یورو معادل بیش از 42 میلیارد ریال براساس نرخ روز ارز درحق بانک شاکی محکوم کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: همچنین حکم تعلیق کارت بازرگانی این شرکت خصوصی متخلف به مدت یکسال صادر شد.