پیکر مدیرکل امور حقوقی و پارلمانی وزارت رفاه در اصفهان تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، پیکر عبدالرحمان تاج الدین از محل خانه کارگر اصفهان تشییع شد.

پیکر مدیرکل امور حقوقی و پارلمانی وزارت رفاه و نماینده اسبق اصفهان با حضور خیل عظیمی از مسئولان و مردم اصفهان در گلستان شهدای اصفهان  خاکسپاری شد.