سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان از برگزاری آئین نکوداشت روز اصفهان دراول آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید علی صالح درخشان با تاکید بر برگزاری با شکوه روز اصفهان اظهار داشت: بدون شک برگزاری آئین نکوداشت روز اصفهان در اول آذرماه آرزوی بسیاری از اصفهان‌شناسان و دوستداران میراث فرهنگی اصفهان از بیش از 2 دهه گذشته است.

وی افزود:  بسیار خرسند هستیم که مقامات مسئول پس از این مدت طولانی با بررسی‌های علمی و همچنین در‌نظر گرفتن نظرات کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی، روز اول آذر را به عنوان روز اصفهان پذیرفته‌اند.

سرپرست معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان بیان کرد: با عنایت به بررسی‌های علمی به عمل آمده در این زمینه توسط اصفهان‌شناسان و دوستداران میراث فرهنگی، اداره‌کل میراث فرهنگی استان به این نتیجه دست یافته که بر‌اساس متون تاریخی و بررسی‌های علمی، اول آذرماه روز اصفهان بوده است.