با حضور محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از50 کتاب چاپ اول ناشران کاشانی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، 50 کتاب چاپ اول ناشران کاشانی در زمینه های تاریخی، ادبی، داستانی و علمی هستند.

گفتنی است؛ کاشان در سال 96 با برخورداری از 18 کتابخانه عمومی نهادی و مشارکتی ، 350 هزار جلد کتاب و 14 هزار نفر عضو فعال کتابخانه ها به عنوان پایتخت کتاب ایران برگزیده شد.