اهدای عضو پدر ۲۷ ساله شهرام تقی پور در گرگان بر اثر مرگ مغزی به چهار بیمار حیات دوباره داد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، با رضایت خانواده اعضای بدن شهرام تقی پور پدر ۲۷ ساله گرگانی برای انجام پیوند عضو به چهار بیمار نیازمند اهدا شد.

 مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در این باره گفت : شهرام تقی پور مرد ۲۷ ساله گرگانی هنگام عبور از خیابان با خودروی پراید سفید رنگ تصادف کرد و دچار ضربه مغزی شد و پس از مدتی مرگ مغزی وی در بیمارستان ۵ آذر گرگان اعلام شد.

 زهرا شرکت با اشاره به جزئیات مرگ مغزی این پدر ۲۷ ساله گرگانی تصریح کرد : پس از تایید مرگ مغزی بیمار خانواده بزرگوارش اقدام به رضایت اهدای عضو داده و پس از انتقال به مرکز پیوند بیمارستان امام خمینی ( ره ) تهران قلب، کبد و کلیه های او نجات بخش جان چهار تن از هموطنان می شود.

 به گفته این مقام مسئول نسوج وی نیز در آینده جان بسیاری از افراد نیازمند را از معلولیت نجات خواهد داد.