مدیر کل موزه ها و اموال منقول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور از ساخت موزه شهرستان گنبدکاووس با اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی در طی پنج سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، کارگر مدیر کل موزه ها و اموال منقول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور عصر امروز در نشست هماهنگی راه اندازی موزه گنبد کاووس در فرمانداری این شهرستان گفت : میانگین هزینه ساخت این موزه برای هر متر مربع با شرایط اقتصادی کنونی ۱۰ میلیون تومان است.

 وی افزود : این موزه با زیربنای شش هزار متر مربع و در وسعت دو هکتاری از هفت هکتار پارک داریوش این شهرستان احداث خواهد شد که دارای ساختمان یک طبقه با یک زیر زمین ۵۰۰۰ متر مربعی خواهد بود.

 وی ادامه داد : کار مطالعه و طراحی آن نخست در ۳ هزار مترمربع با اعتبار ۲۱۵ میلیون تومان صورت گرفت که امسال این طرح به ۶ هزار متر مربع افزایش یافت.

 محمدرضا کارگر مدیرکل موزه ها و اموال منقول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور گفت : ۶۵۰ موزه در کشور فعال است که از این تعداد ۵۰ درصد متعلق به میراث فرهنگی و بقیه خصوصی هستند.

 وی ادامه داد : تا پایان دولت دوازدهم تعداد موزه های کشور به یک هزار عدد خواهد رسید.