در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان دستاوردهای سامانه های 122 و 1522 آبفای استان اصفهان به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، دستاوردها و مراحل ارائه خدمات سامانه های 122 و 1522 آبفای استان اصفهان در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری (اتوکام) در اصفهان به نمایش گذاشته شد.

 در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان بیش از 80 شرکت دولتی و خصوصی دستاوردهای خود را در فضایی به وسعت 3500 متر مربع عرضه کردند.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیز با اختصاص غرفه ای به مساحت 33 متر مربع مراحل و چگونگی ارائه خدمات سامانه های حوادث و امداد مشترکین (122) و خدمات غیر حضوری مشترکین (1522) را به صورت برخط (آنلاین) به نمایش گذاشتند.