با مشارکت سربازان گمنام امام زمان (عج) بیش از 6 هزار و 800 لیتر ضد یخ تقلبی در اصفهان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با مشارکت سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری کارآگاهان اداره آگاهی فرماندهی انتظامی اصفهان ، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف بیش از 6 هزار و 800 لیتر ضد یخ تقلبی در اصفهان کشف و ضبط شد.

 این محموله 6 هزار و 800 لیتری ضد یخ تقلبی در دو محل نزدیک به هم در اصفهان تولید و نگهداری می شد که کشف و ضبط گردید.