معاون امور صنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت هرمزگان گفت: در هرمزگان11 واحد تولید کننده آب معدنی، فعالیت دارند،، میزان سرمایه گذاری این واحدها 80 میلیارد ریال و اشتغال‌زایی آن را 163 نفر است.

 به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان،  «سهراب رضوانی» تعداد جواز تاسیس های صادر شده آب معدنی موجود را، 9 واحد عنوان کرد و افزود: میزان تولید این طرحها با پیشرفت های فیزیکی مختلف با میزان سرمایه گذاری 259 میلیارد ریال و ظرفیت 652هزار متر مکعب درسال با اشتغالزایی 155 نفر خواهد بود .

معاون امور صنایع سازمان  صنعت ، معدن وتجارت  استان هرمزگان گفت: اولویت واستراتژی سازمان در راستای برنامه‌ریزی توسعه صنعت آب‌های معدنی استان جهت فر اهم نمودن فرصت‌ها و بررسی چالش‌های فضای کسب و کار ایده‌آل در تولید آب‌های معدنی با لحاظ نمودن مسائل زیست محیطی، بهداشتی ودرمانی و نگهداری و حمل و نقل مناسب در واحدهای بسته‌بندی آب معدنی می باشد.

 رضوانی  در پایان تصریح کرد: تولید کنندگان وصادر کنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی استان باید به سمت استفاده از فناوری های جدید تولید و بسته بندی های مناسب آب های معدنی حرکت کنند .