بازگشت واحدهای معدنی غیر فعال استان به چرخه تولید با هدف بهبود اشتغال و افزایش تولید استان به صورت جدی در دستور کار کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «ایرج حیدری» در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت و نقش معادن در بهبود وضعیت اشتغال استان، عنوان کرد: راه اندای و فعال سازی معادن غیر فعال استان به صورت جدی در دستور کار دستگاه های متولی و عضو کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید قرار گیرد.

وی تصریح کرد: فعال شدن واحدهای معدنی غیر فعال و وارد شدن آنها به چرخه تولید نقش مهمی در بهبود اشتغال استان ایفا خواهد نمود.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به نقش معادن در افزایش تولید و بهبود اشتغال استان با برگزاری جلسات اختصاصی با حضور فرمانداران شهرستان ها موانع فعال سازی معادن در شهرستان های استان به صورت جدی در دستور کار قرار می گیرد.

حیدری تصریح کرد: بخش مهمی از مشکلات معادن غیر فعال استان در زمینه معارضات و نقدینگی است که باید با برنامه ریزی مناسب نسبت به رفع آنها اقدام گردد.

وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی استان در زمینه تامین سوخت، خاطرنشان کرد: شرکت پخش فرآورده های نفتی استان در اختصاص سوخت به واحدهای تولیدی فعال استان ملاک عمل را دستگاه های اجرایی تایید کننده قرار دهد تا در روند فعالیت این واحدها خللی ایجاد نگردد.

در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اقدامات انجام شده دبیرخانه را تشریح نمود و گفت: در این جلسه پرونده های تعدادی از تولیدکنندگان که با سیستم بانکی مشکل داشتند مورد پایش قرار گرفت و تصمیماتی برای رفع مشکلات آنها اتخاذ گردید.

«خلیل قاسمی» به فعال سازی معادن غیرفعال استان اشاره نمود و افزود: خوشبختانه از ابتدای تیرماه سالجاری تا کنون 26 معدن غیر فعال در استان فعال شده است و تعدادی از آنها در سه بخش معارضات محلی، تامین نقدینگی و پروندهای که در کارگروه اشتغال از محل اشتغال روستائی مصوب شده بود و در سیستم بانکی با مشکل روبرو شده بودند در این جلسه مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

وی در پایان گفت: مسائل و مشکلات واحدهای که مشکل نقدینگی داشتند و درخواست خود را به دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارائه داده بوند به تصویب رسید.