رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان گفت: یک متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده قمصر و بزرک کاشان همراه با یک قبضه اسلحه قاچاق دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین خادمی اظهار کرد: محیط بانان منطقه حفاظت شده قمصر و برزک  کاشان موفق به دستگیری یک متخلف شکار و صید همراه با یک قبضه اسلحه قاچاق شدند.

وی ادامه داد:  ازاین  متخلف یک قبضه اسلحه قاچاق و مهمات شکار و صید کشف و ضبط گردید پرونده متخلف جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام محترم قضایی شد.

گفتنی است؛ طبق ماده ۱۵ قانون شکار و صید شروع به شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می باشد.