رئیس مرکز مطالعات اجتماعی وزارت نیرو گفت: 92 درصد مشترکین در استان اصفهان مطابق الگو آب مصرف می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فاضلی در دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب  ایران با بیان اینکه هم اکنون در استان اصفهان 92 درصد مشترکین مطابق با الگوی مصرف آب استفاده می کنند، گفت:باید رویه پیش گرفته شود که سایر استانها هم مصرف مشترکین را به سمت الگو سوق دهند چرا که بخش قابل توجهی از منابع  توسط مشترکین پر مصرف به هدر می رود.

 وی افزود: در حال حاضر 88 درصد آب شرب در بخش خانگی مصرف می شود این درحالیست که بر آورد گردید سالانه 3 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب آب دربخش خانگی مصرف می شود در حالیکه اگر مدیریت مصرف در این بخش صورت بگیرد بسیاری از مشکلات در بخش تامین آب شرب برطرف خواهد شد.

مشاور وزیر نیرو بیان داشت:هم اکنون 43 درصد مشترکین   در بخش خانگی بیش از الگوی مصرف  آب  را استفاده میکنند همچنین این 43 درصد بیش از 66 درصد آب شرب را مصرف می کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در استان اصفهان 92 درصد مشترکین مطابق با الگوی مصرف آب استفاده می کنند اعلام کرد:باید رویه پیش گرفته شود که سایر استانها هم مصرف مشترکین را به سمت الگو سوق دهند چرا که بخش قابل توجهی از منابع  توسط مشترکین پر مصرف به هدر می رود.

فاضلی در ادامه به اهمیت تامین آب شرب پرداخت و تصریح کرد:تامین آب شرب بسیار مهم و استراتژیک است و از لحاظ امنیتی و اجتماعی حائز اهمیت است و نیز تولید و تامین آن  به لحاظ کیفی وبهداشتی هزینه ای گزاف بهمراه دارد پس مدیریت مصرف آب در این بخش باید با جدیت دنبال شود.

 فاضلی به نقشتجهیزات کاهنده در مصرف بهینه اشاره کردوخاطرنشانساخت: در حاضردر بسیاری ازکشورهای توسعه یافته از ابزار کاهنده مصرف در ساختمانها و واحدهای مسکونی بهره مند می شوندچرا که بعنوان مثال اگر در دستشویی های خصوصی از تجهیزات کاهنده استفاده شود خروجی آب تا 6 لیتر کاهش می یابد در حالیکه این رقم بین 9 تا 13 لیتر در شبانه روز است و این کاهش 50 درصدی تنها با استفاده از ابزار کاهنده حاصل می شود.

وی مصرف بهینه آب را بسیار مقرون به صرفه برشمرد و بیان داشت:اگر درمصرف آب شرب در کشورحدود 25 درصد صرفه جویی شودبه نظرمی سد دیگر نیاز انتقال آب بین حوضه ای نیست این درحالیست که برآورد گردید برای اجرای 10 خط انتقال آب از خلیج فارس تا فلات مرکزی 4 تا 5 میلیارد یورو نیاز است.

رئیس مرکز مطالعات اجتماعی وزارت نیرو گفت: پیشنهاد می شود در همایش و کنگره های بعدی که پیرامون آب برگزار می شود محوری تحت عنوان علوم اجتماعی در آب وفاضلاب کشور دیده شود زیرا بنظر حلقه مفقوده این صنعت عدم مطالعات اجتماعی است به گونه ای ارتباط وتعامل کافی ولازم با مردم صورت نگرفته است.

اصفهان- وزارت نیرو

در ادامه این همایش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به رعایت الگوی مصرف توسط مشترکین اشاره کرد و گفت:درسال 89 حدود 63 درصد الگوی مصرف را رعایت می کردند در حالیکه این رقم هم اکنون به بیش از 92 درصد رسیده است بطوریکه مصرف سرانه آب در سال جاری به154 لیتر در شبانه روز رسیده در صورتیکه این رقم در سال 89 بیش از 186لیتر در شبانه روز بوده است.

وی با بیان اینکه از سال86 تا کنون هیچ منبع جدیدی به سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ افزوده نشده است اظهار داشت: با اینکه همه ساله بر تعداد مشترکین اضافه می شود و ازسویی منابع آبی هیچگونه افزایشی نیافت توانستیم با برخی از اقدامات سخت افزاری ونرم افزاری آب شرب مشترکین را بصورت پایدار تامین کنیم.

هاشم امینی اعلام کرد: در سال 86 میزان هدر رفت آب حدود36 درصد بوده که این رقم با تدابیر در نظر گرفته به 16 درصد کاهش یافته است این در حالیست که استاندارد میزان آب بدون  درآمد در مناطق با اقلیم گرم و خشک حدود 15درصد برآورد گردیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بازچرخانی آب را بسیار ضروری دانست و عنوان کرد:در شرایطی که منابع آبی بسیار محدود می باشد بازچرخانی آب بسیار حائز اهمیت است که در این راستا شرکت آبفا استان اصفهان نه تنها با انعقاد قراردادی با شرکت فولاد مبارکه اجرای تاسیسات فاضلاب در یازده شهر از شهرستانهای مبارکه ولنجان را با سرمایه گذاری بخش خصوصی در مقابل تخصیص پساب در دستور کار قرار داد بلکه قراردادهایی از این دست با شرکت پخش فراوردهای نفتی ،شرکت ذوب آهن، نیروگاههای اصفهان مد نظر قرار داده است این  مهم تنهادر جهت استفاده بهینه از باز چرخانی آب می باشد.