رئیس جهاد کشاورزی گلستان از خرید ۱۱ هزار تن سویا در این استان خبر داد و گفت : امسال ۴۶ هزار تن محصول سویا از مزارع استان برداشت می شود.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، مختار مهاجر گفت : این میزان سویا به صورت خرید تضمینی و توافقی خریداری شده است.

 به گفته مهاجرت تاکنون ۸۵۰۰ تن سویا به صورت خرید تضمینی و ۲۵۰۰ تن سویا به صورت توافقی از کشاورزان گلستان خریداری شده است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان درباره میزان زمین زراعی اختصاص داده به کاشت سویا در این استان گفت : ۲۴ هزار و ۱۵۸ هکتار از اراضی استان به کاشت این محصول در سال زراعی جاری اختصاص داده شده است.