امروز با حضور استاندار اصفهان 6 باب از مدارس موقوفه صارمیه در اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، استاندار استان اصفهان در آیین افتتاح 6 باب مدرسه موقوفه صارمیه که در ناحیه پنج آموزش و پرورش اصفهان برگزار شد، گفت: پرداختن به آینده مردمان کشور بحث بسیار مهمی است ومن معتقدم  سرمایه ارزشمند هر جامعه نیروی انسانی آن است.

محسن مهرعلیزاده بیان داشت:جوامع پیشرفته بر نیروی انسانی توجه زیادی دارندوبر توسعه انسانی سرمایه گذاری می کنند ودر شاخص های سنجش توسعه جوامع شاخص سنجش توسعه انسانی شاخص مهم واساسی ترین شاخص است.

وی افزود:زیربنایی ترین اقدام برای توسعه انسانی ،آموزش و تربیت است واگر بر آموزش وتربیت نسل جدید کار شود از برون داد آن به عنوان سرمایه‌های جامعه به نحو مطلوب بهره برداری و استفاده می شود و جامعه در ابعاد مختلف توسعه پیدا می کند.

مقام ارشد استان گفت: تاکنون از محله موقوفه صارمیه ۱۷ مدرسه ایجاد شده و به بهره برداری رسیده است وبرون داد این مدارس آینده سازان مدیران وکاشفان جامعه خواهند بود.

استاندار اصفهان در ادامه از کنگ زنی اولین مدرسه استثنایی چند بعدی در اصفهان خبر داد و گفت:وامیدواریم با کمک سازمان نوسازی مدارس تا سال آینده آماده تحویل شود.