با حضور معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی مدارس کشور، مدرسه 6 کلاسه برکت در خور و بیابانک افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با حضور معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی مدارس کشور، مدرسه 6 کلاسه برکت افتتاح و ساخت دو طرح آموزشی در خور و بیابانک آغاز شد.

مدرسه شش کلاسه برکت در  خورو بیابانک  در زمینی به مساحت سه هزار و زیربنای 600مترمربع، با هشت میلیارد و 700میلیون ریال هزینه ساخته شده است.