رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نطنز از پلمب یک محل غیر مجاز پرورش بلدرچین در شهرستان نطنز خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید محمد مهدی نظام طاهری بیان کرد: یک محل غیر مجاز پرورش بلدرچین در نطنز پلمب شد.

وی اظهار داشت: با هدف مبارزه با بیماری های واگیردار طیور و پایش بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، کارشناسان این شبکه در بازدید از محل غیر مجاز پرورش بلدرچین در این شهرستان، با همکاری نیروی انتظامی و حکم قضایی، این محل پلمب شد.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نطنز گفت: پرورش طیور در واحدهای غیر مجاز احتمال بروز و شیوع بیماری های واگیردار طیور را افزایش می دهدو با افرادی که اقدام به پرورش طیور صنعتی به صورت غیر مجاز می کنند ، برخورد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.