معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان بیان کرد: در مرحله جدید طرح توسعه فرش بشاگرد بیست و پنج دار قالی توسط اتحادیه فرش دستباف یزد تهیه و به شهرستان بشاگرد ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «محمدعباسی» با بیان اینکه در مرحله جدید طرح توسعه فرش بشاگرد بیست و پنج دار قالی توسط اتحادیه فرش دستباف یزد تهیه و  به شهرستان بشاگرد ارسال شد، عنوان کرد : تعداد اشتغال این شهرستان با این دارهای قالی را بیش از 200 نفر اعلام کرد.

عباسی افزود : تاکنون بیش از 20 تخته فرش از بشاگرد به بندرعباس منتقل شده است.

وی بیان داشت : باتوجه به عدم وجود ناظر فنی فرش در شهرستان بشاگرد ،  تعداد 17 نفر از جوانان تحصیل کرده آن شهرستان برای آموزش به اتحادیه فرش دستبافت یزد معرفی شدند.