مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در چند سال اخیر پرداختن به اصول پدافند غیرعامل در تاسیسات سازه ای و غیر سازه ایی آبفا استان اصفهان با جدیت دنبال شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هاشم امینی در جلسه دبیران و رابطین پدافند غیرعامل فرمانداریها و دستگاههای اجرایی استان گفت: در چند سال اخیر پرداختن به اصول پدافند غیرعامل در تاسیسات سازه ای و غیر سازه ایی آبفا استان اصفهان با جدیت دنبال شد بطوریکه طی قراردادی با نیروی انتظامی از این ظرفیت به منظور مقابله با تهدیدات احتمالی در تصفیه خانه آب باباشیخعلی استفاده می شود.

وی  افزود: در چند سال اخیر شرکت آبفا استان اصفهان به جهت اهمیت اصول پدافند کمی و کیفی آب شرب  تدابیری در نظر گرفت اما با این وجود در حال حاضر میزان ذخیره آب سد زاینده رود حدود 126 میلیون مترمکعب است که به نوعی کمتر از 10 درصد ظرفیت حجم ذخیره سد محسوب می شود.

امینی اعلام کرد:ظرفیت ذخیره حجم سد زاینده رود یک میلیارد و 400 میلیون مترمکعب است که هم اکنون 126 میلیون مترمکعب حجم ذخیره آن می باشد این در حالسیت که از این رقم ،50 میلیون مترمکعب آن نیز حجم رسوبات انباشته شده می باشد پس در این شرایط رعایت اصول  پدافند کمی آب شرب بسیار حائز اهمیت است.

وی به اهمیت اصول  پدافند غیرعامل در حوضه  آبریز زاینده رود اشاره کرد و اعلام کرد:هم اکنون حوضه آبریز زاینده رود آب شرب بیش از 5 میلیون نفر از ساکنان استانهای اصفهان و یزد را تامین می کند این در حالیست از حوضه آبریز زاینده رود تا تصفیه خانه باباشیخعلی بیش از 200 کیلومتر، مسیر روباز است که از لحاظ کیفی بسیار آسیب پذیر است

هاشم امینی عنوان کرد: علاوه بر رعایت اصول پدافندغیرعامل در تصفیه خانه باباشیخعلی ،تمامی مخازن آب  و ایستگاههای پمپاژآب  نیز  اصول پدافند غیر عامل در این تاسیسات رعایت می شود .تا بتوانیم بطور مستمر خدمات آبفا که یکی از زیربنایی ترین و اساسی ترین نوع خدمات می باشد به مردم  ارائه نمائیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به تهدیدات بیوتروریستی اشاره کرد و تصریح نمود: شرکت آبفا استان اصفهان بدلیل گستردگی خطوط آبرسانی و نیز وجود تاسیسات متعدد،در معرض تهدیدات بیوتروریستی قراردارد اما در سالهای اخیر با رعایت اصول پدافند غیرعامل توانستیم با این نوع تهدیدات مقابله کنیم.

وی با بیان اینکه غیر از فصل تابستان صددرصد آب شرب 56 وشهر و300 روستا از طریق  طرح آبرسانی اصفهان بزرگ  تامین می شود اظهار داشت: طرح آبرسانی اصفهان بزرگ که 56 شهر و300 روستا رادر برمی گیرد از باغ بهادران تا انارک ادامه دارد که بیش از 400 کیلومتر است که آب شرب مشترکین را در این محدوده تامین می کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در فصل تابستان به دلیل افزایش نیاز آبی و نیز کاهش تخصیصها ، حدود  80درصد آب شرب مشترکین از طریق طرح آبرسانی اصهان بزرگ تامین می شود و مابقی نیاز آبی به واسطه منابع محلی تامین می شود.این درحالیست که در فصل تابستان نیاز آب شرب  به 14.5 مترمکعب در ثانیه می رسد درحالیکه نهایت ظرفیت تصفیه و انتقال آب در تصفیه خانه آب حدود12.5 مترمکعب است که براین اساس  در فصل تابستان با کمبود 2.5 مترمکعب درثانیه روبرو هستیم.