مدیر کل زندانهای استان گیلان در هم اندیشی تخصصی مسئولین اجرای احکام زندانهای گیلان گفت: همگام سازی برنامه های قضایی می بایست در اولویتها و دستورالعملها ی سازمانی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، سید حمید حسینی بیان کرد: مسئولین اجرای احکام باید با آَشنایی و تسلط کامل به قوانین، توانایی تصمیم گیری مناسب و صحیح، داشتن توان تجزیه و تحلیل مناسب همگام با بروز رسانی دانش تخصصی را دارا باشند.

وی آشنایی و تسلط کامل بر قوانین زندان و تعاملات هر چه بیشتر و سازنده با قضات اجرای احکام زندانها، صبر و تحمل و خویشتنداری، برخورد مناسب با مراجعین و خانواده زندانیان را یکی از موفقیت های سازمانی برشمرد و افزود: هر چه بیشتر و تخصصی تر در کارها رجوع نماییم تجزیه و تحلیل صحیح تر خواهیم داشت و تسلط داشتن  به  نرم افزارهای تخصصی و سامانه های الکترونیکی در نظر گرفته شده در عصر اطلاعات و ارتباطات می تواند دستیابی به اهداف را برای ما آسانتر سازد و با بالابردن دانش فنی در حوزه تخصصی می توان از تاسیسات حقوقی به نحو مقتضی بهره برد و با توجه به اشرافیت به مواد قانونی می توان به عنوان یک اهرم قوی در راستای کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی استفاده بهینه کرد.

 مدیر کل زندانهای استان گیلان داشتن برنامه ها و پیشنهاداتی را که بتوان هرچه بهتر و بیشتر در کاهش جمعیت کیفری موثر باشد را از سوی مسئولین اجرای احکام مفید دانست و گفت: نباید مسئولین اجرای احکام کار خود را در یک چارت خلاصه نمایند بلکه باید در چارچوب قانون نظرات سازنده، پیشنهادات موثر، ایده و خلاقیت داشته با شند تا بسترها و فضاها و چارچوب ها برای تدوین و تبیین پیشرفت در امورات تخصصی، ارتقای سطح بهره وری، حداکثر سازی بهره وری با استفاده از خلاقیت را گسترش دهند.

وی تعامل هر چه بیشتر با شورای حل اختلاف مستقر در زندان ها را یکی دیگر از دستاوردهای فنی در استفاده از امتیازات قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی دانست  و افزود:  چنین تعامل، نگرش و رویکرد منجر به بازگشت سعادتمندانه زندانی به آغوش خانواده می شود و می تواند خود را با جامعه تطابق دهد.

مدیر کل زندانهای استان گیلان  شناخت چالشها و تبدیل آن به فرصتها را از مسئولین اجرای احکام خواستار شد و داشتن اهداف بلند مدت، استراتژی، سودآوری، بهره‌ وری و همگام بودن با برنامه های سازمانی و دستورالعملها را در رسیدن به اهداف کلان سازمان موثر دانست.