رییس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان بر مبارزه قاطع با فساد اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مصطفی رناسی با اشاره به آغاز دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: به رغم اینکه تحریم ها محدودیت هایی را برای کشور به همراه دارد اما به دلیل محدود شدن درآمدهای نفتی دولت و کاهش روابط تجاری با کشورهای مختلف، در صورت انتخاب استراتژی مناسب از سوی فعالان اقتصادی می توان به تقویت تولید داخل امیدوار بود.

وی در ادامه به سنگ اندازی های مختلف در راه تولیدکنندگان و صنعتگران اشاره کرد و گفت: اگر ایجاد اشتغال برای هر خانوار ایرانی بیش از پرداخت یارانه های مختلف از جمله یارانه سوخت در دستور کار دولت قرار گیرد، می تواند علاوه بر کمک به اقتصاد خانواده ها پیامدهای مثبت اجتماعی نیز به همراه داشته باشد.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان فساد را عفونت اقتصاد دانست و تصریح کرد: اعمال سیاست های هر چند درست اقتصادی تا زمانیکه جلوی فساد اقتصادی گرفته نشود موثر نبوده و حتی تاثیر سوء نیز خواهد داشت و شفافیت در عملکرد تمامی ارگان های کشور مزایای زیادی برای کشوردر پی داشته و موجب تقویت اعتماد مردم به دولت خواهد شد. 

کمیسیون پایش اتاق بازرگانی

رناسی مطبوعات و رسانه ها را یکی از مهم ترین ابزار جلوگیری از فساد اقتصادی دانست و گفت: در صورتی که رسانه ها به وظایف خود به خوبی عمل کنند ، ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی مشخص شده و می توان با جلوگیری از نقاط ضعف کشور به شفافیت و پالایش عملکرد افراد پرداخت.

رییس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم توجه دولت به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به ویژه در دوران تحریم، توجه به خرد جمعی و منافع ملی را از مهم ترین اقدامات کنونی دولت دانست.