معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان گفت: سوخت و مجوز صیادانی که آبزیان را به شبکه توزیع نرسانند قطع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «عبدالکریم ستوده» با بیان اینکه علت اصلی کاهش عرضه ماهی در بازار قاچاق است، گفت: قاچاق آبزیان به آبادن و عراق علت اصلی کمبود عرضه در بازار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان نیز با بیان اینکه یکی از علت‌های کاهش عرضه ماهی مواج بودن دریا است، گفت: با توجه به تحویل سوخت یارانه دار به صیادان کمبود آبزیان در بازار پذیرفتنی نیست.

«ایرج حیدری» گفت: سوخت و مجوز صیادانی که آبزیان را به شبکه توزیع نرسانند قطع می‌شود.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان، سازمان جهاد کشاورزی و شیلات هرمزگان را موظف کرد برنامه کوتاه مدت و میان مدت برای تنظیم بازار آبزیان ارئه کنند.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان هم گفت: تا به ثبات رسیدن قیمت آبزیان شناور‌های صیادی مشخص شده زیر نظر شیلات هرمزگان صیادی می‌کنند.

مسعود پاکزاد افزود: رایزنی با اتحادیه تعاونی صیادان برای تامین آبزیان در بازار ماهی فروشان در دستور کار است.

خلیل قلسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز گفت: ستاد تنظیم بازار هرمزگان شیلات و سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان را موظف کرد تا ۲۴ ساعت آینده برنامه مشخص عرضه ماهی با قیمت مناسب را در شبکه‌های توزیع ارئه دهند.