مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان گفت: 125 کیلومتر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب در هفت شهر سطح استان کردستان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛محمدحسین محمدی از اجرای 125کیلومتر شبکه وخطوط انتقال فاضلاب درشهرهای کردستان خبرداد.

وی اظهارداشت: از زمان تحویل مسئولیت خدمات رسانی آب و فاضلاب در شهرهای موچش شهرستان کامیاران، زرینه در شهرستان دیواندره و سریش آباد در شهرستان قروه، تاکنون68.78 کیلومتر عملیات احداث شبکه و خطوط انتقال فاضلاب توسط شرکت آبفا استان انجام شده است.

محمدی افزود: در موچش تاکنون 25.7 کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، 23.97 کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری حدود هزار و 300 انشعاب آب و بیش از هزار و 200 فقره انشعاب فاضلاب، ساخت یک مخزن هزار مترمکعبی و حفاری و تجهیز دو حلقه چاه با دبی 55 لیتر در ثانیه انجام شده است.

مدیرعامل آب وفاضلاب شهری کردستان ادامه داد: در شهر زرینه هم تاکنون 13.05 کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، 11.34  کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری حدود 650 انشعاب آب و 600 فقره انشعاب فاضلاب، ساخت یک مخزن 200  مترمکعبی و حفاری و تجهیز یک حلقه چاه با دبی هفت لیتر در ثانیه اجرا شده است.

محمدی یادآور شد: همچنین از زمان تحویل مسئولیت خدمات آب و فاضلاب شهر سریش آباد به آبفا کردستان تاکنون 36.73  کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، 33.47  کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری بیش از دو هزار و 500 فقره انشعاب آب و بیش از دو هزار و 300 فقره انشعاب فاضلاب، ساخت یک مخزن دو هزار مترمکعبی و حفاری و تجهیز چهار حلقه چاه با دبی 25 لیتر در ثانیه اجرا شده است.

وی در ادامه سخنان خود به اجرای 57 کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب در شهرهای تازه تأسیس شهرستان بیجار اشاره کرد و بیان کرد: در یاسوکند تاکنون 34.95 کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، 20.27 کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری حدود هزار و 500 انشعاب آب و هزار و 300 فقره انشعاب فاضلاب، احداث تصفیه ‌خانه آب و ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 60 لیتر در ثانیه، ساخت یک مخزن دو هزار مترمکعبی و حفاری و تجهیز سه حلقه چاه با دبی 12 لیتر در ثانیه انجام شده است.

مدیرعامل آب وفاضلاب شهری کردستان گفت: در شهر بابارشانی تاکنون 8.4 کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، 5.94 کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری بیش از 200 انشعاب آب و 180 فقره انشعاب فاضلاب، اجرا شده است.

محمدی اظهارداشت: همچنین از زمان تحویل مسئولیت خدمات آب و فاضلاب شهر توپ ‌آغاج به آبفا کردستان تاکنون هشت کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، 0.6 کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری بیش از 700 فقره انشعاب آب اجرا شده است.

وی افزود: در شهر پیرتاج نیز تاکنون بیش از شش کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، واگذاری بیش از 450 فقره انشعاب آب و حفاری و تجهیز یک حلقه چاه با دبی شش لیتر در ثانیه اجرا شده است.

مدیرعامل آب وفاضلاب شهری کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح بیش از 50 کیلومتر شبکه آب در شهرهای دزج و دلبران از توابع شهرستان قروه اشاره کرد و ادامه داد: از زمان تحویل خدمات آب و فاضلاب در شهرهای دزج و دلبران، 40 کیلومتر در شهر دلبران و 12 کیلومتر در شهر دزج عملیات اصلاح شبکه آب اجرا شده است.

محمدی با بیان اینکه دلبران و دزج در شهرستان قروه از سال 82 تبدیل به شهر و مسئولیت ارائه خدمات آنها به آبفا استان واگذار شده است، یادآور شد: در شهر دلبران از آن زمان تاکنون در بخش آب، اصلاح 100 درصد شبکه به طول 40 کیلومتر، حفر سه حلقه چاه و احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال 16 کیلومتری انجام شده است.

وی بیان کرد: همچنین در این مدت واگذاری قریب به 700 انشعاب به متقاضیان و اجرای دو هزار و 500 متر شبکه و خطوط انتقال در بخش فاضلاب از دیگر فعالیت ‌های آبفا کردستان در شهر دلبران بوده است.

مدیرعامل آب وفاضلاب شهری کردستان گفت: در شهر دزج نیز تاکنون بیش از 700 انشعاب به متقاضیان واگذار شده است و ضمن آنکه اصلاح 80 درصد از شبکه آب به طول 12 کیلومتر و اصلاح هفت کیلومتر خط انتقال منبع به داخل شهر، حفر یک حلقه چاه و تجهیز و نیرورسانی آن با دبی 20لیتر بر ثانیه و احداث مخزن 500 مترمکعبی و در بخش فاضلاب نیز اجرای هزار و 500 متر شبکه و خط انتقال از دیگر اقداماتی بوده که آب و فاضلاب شهری استان در شهر دزج انجام داده است.