معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان میناب گفت: ورزشکاران شهرستان میناب درعرصه های شهرستانی، استانی، کشوری و بین الملی دارای مقام هستند و باید نهایت تلاش در جهت حمایت از ورزشکان مینابی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «محمد ریاضی» در جلسه شورای ورزش شهرستان میناب اظهار کرد: ورزشکاران شهرستان میناب درعرصه های شهرستانی، استانی، کشوری و بین الملی دارای مقام هستند و باید نهایت تلاش در جهت حمایت از ورزشکان مینابی صورت گیرد.

وی افزود: برنامه ریزی در جهت تدوین برنامه توسعه ورزش و ایجاد صندوق حمایت از ورزشکاران شهرستان میناب در حال انجام است تا بتوان با راهکارهای عملی و اجرایی، مشکلات ورزشکاران این شهرستان را حل کرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان میناب با اشاره به ظرفیت انسانی بسیار خوب شهرستان میناب اظهارکرد: به دنبال ایجاد نشاط و شادابی در جامعه هستیم و در این زمینه باید از همه امکانات برای ارتقای ورزش استفاده کنیم.

وی همچنین گفت: شهرستان میناب دارای 8 نماینده در رشته های مختلف ورزشی در سطح کشور است و 32 ورزشکار شهرستان میناب در قالب تیم های مختلف ورزشی جهت رقابت در مسابقات کشوری انتخاب شده اند.