سرپرست فرماندهی دریابانی استان هرمزگان گفت: ماموران دریابانی هرمزگان یک فروند شناور حامل بیش از ۹۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در سواحل شهرستان بندرلنگه کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، سرهنگ «سهراب سجادی» با بیان اینکه ماموران دریابانی هرمزگان یک فروند شناور حامل بیش از ۹۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در سواحل شهرستان بندرلنگه کشف کردند، گفت: یک فروند شناور حامل ۹۷۹ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق در سواحل شهرستان بندرلنگه توقیف شد.

وی افزود: ناخدای قایق که با مشاهده مرزبانان غافلگیر شده بود خود را به ساحل رسانده و با رها کردن شناور از محل متواری شد.

سرپرست فرماندهی دریابانی استان هرمزگان گفت: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.