معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج اعلام کرد: با 1150 تن آسفالت 9 هزار متر مربع از محلات شهرک اتوبوس رانی واقع در انتهای کانی کوزله آسفالت و بهسازی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ بهزاد ریحانی فرد اظهارداشت:9 هزار مترمربع از شهرک اتوبوس رانی در سنندج آسفالت شد.
معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته روند آسفالت محلات و معابر سطح شهردر حال اجرا است.
 ریحانی فرد بیان کرد: شهرک اتوبوس رانی واقع در انتهای محله کانی کوزله از جمله شهرک های بود که اجرای عملیالت آسفالت وبهسازی آن در دستور کار این شهرداری قرارگرفت.
وی از آسفالت و بهسازی 9هزار مترمربع از معابر و محلات شهرک اتوبوس رانی خبر داد و گفت : با 1150 تن آسفالت بسیاری از معابر و محلات این شهرک آسفالت شد.
ریحانی فرد عنوان کرد: برای آسفالت وبهسازی محلات شهرک اتوبوس رانی 3 هزار مترمکعب عملیات اساس ریزی نیز انجام شده است.
معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری سنندج تصریح کرد: اجرای عملیات آسفالت و بهسازی چندین شهرک دیگر هم در دست اجرا است که در صورت مساعد بودن هوا نسبت به بهسازی آن اقدام خواهد شد.