ماموران نیروی انتظامی شهرستان جاسک ۶ بهله شاهین کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگلن، «مجید وفادار» مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در این خصوص گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان جاسک ۶ بهله شاهین کشف کردند.

وی افزود: جریمه هر بهله شاهین ۶۰ میلیون تومان است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: در این زمینه یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف شد.