رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت از شناسایی و معرفی عاملان به دار آویختن یک قلاده سگ به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اصغر خود کار افزود: براساس گزارشات و انتشار اخبار مربوط به اعدام یک قلاده سگ در انبار یک واحد کارخانه برنجکوبی واقع در روستای فخرآباد بخش لشت نشاء شهرستان رشت، با همکاری اداره محیط زیست شهرستان رشت و اداره حراست اداره کل و گروه مردم نهاد سرزمین ایده آل متخلفین مذکور شناسایی و جهت پیگرد قانونی به حوزه قضایی لشت نشاء معرفی گردیدند.

 خودکار بیان کرد: فرد مذکور به طرز بی رحمانه و وحشیانه با مشارکت دو نفر دیگر یک قلاده  سگ را در انبار واحد برنجکوبی به دار آویخته و با چوب دستی مورد ضرب و شتم  قرار داده بودند که با حضور یگان محیط زیست این اداره، رئیس اداره حراست وسایر کارشناسان با تحقیق و تفحص فراوان شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شدند.